De praktijk

U kunt rekenen op persoonlijke deskundigheid en ervaring in onze praktijk. Tandarts Mike Bloemen is sinds 1975 zelfstandig gevestigd als tandarts. Drie assistentes werken al ongeveer 20 jaar samen met Mike. In onze praktijk heeft u te maken met drie stoel-assistentes en één baliemedewerkster. De assistentes hebben allemaal voldoende kwalificaties om deeltaken uit te voeren. Alle deeltaken vinden plaats onder directe persoonlijke supervisie van de tandarts.

Wij verrichten de meest voorkomende behandelingen zelf. Wij hebben ons niet gespecialiseerd in een onderdeel van de tandheelkunde, maar we hebben wel bijzondere aandacht voor preventie en mondhygiëne, endodontologie, parodontologie, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Mike Bloemen is ook gecertificeerd voor de Flitzprothese® en Airaligner®. Kaakchirurgie, implantologische chirurgie en orthodontie doen we in samenwerking met specialisten. Verwijzing vindt heel gericht plaats om aan te sluiten op het behandelplan dat we samen met u opgesteld hebben.

Kwaliteit vinden we een containerbegrip dat op zichzelf niets zegt. Vakkundigheid, service, samenwerking, hygiëne, bejegening, bereikbaarheid, betrokkenheid, dat zijn begrippen waar we aan werken en waar u ook wat aan hebt. Overigens staat onze tandarts al sinds 2007 in het KRT en voldoen we aan talloze richtlijnen.

Vakkundige behandelingen staan voorop. Een prettige en ontspannen sfeer vinden we minstens zo belangrijk. Dat ziet u ook terug in onze receptie. U vindt er altijd nieuwe tijdschriften, maar we doen ons best om te voorkomen dat u er veel in moet lezen. Er is een speelhoekje voor kleine kinderen.

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.